top of page

Senior Newsletter - Term 2, Issue 4 - 19 June 2024

KORERO FROM MIRANDA

Kia ora Rototuna e te Whānau,

Mānawa maiea te Mātahi o te tau — Celebrate the rising of the new year 

Mānawa maiea te ariki o te rangi — Celebrate the rising of the lord of the heavens

Mānawa maiea te putanga o Matariki — Celebrate the rising of Matariki


To read more, please CLICK HEREComments


Recent Posts
bottom of page